TİYATROKültür derslerine ilave olarak, Tiyatro Ana Sanat Dalında; Oyunculuk, Toplu Oyunculuk, Hareket, Ses-Nefes ve Konuşma, Dans, Eskrim, Pandomim, Tiyatro Kuramları, Dramaturji gibi dersler okutulur.

Nitelikli ve akademik bir tiyatro kadrosuyla çalışan öğrenciler, kadronun tecrübe, bilgi ve çalışmalarından azami düzeyde yararlanarak ortak projelerde görev alma imkanı bulurlar.

Tiyatro, oyunculuk sanatı yolu ile öğrenciye kendini ifade edebilme becerisi kazandırır. Grup çalışması yöntemiyle öğrencilerin kişisel yaratıcılıkları gelişir, okul içi önemli günlerde oyunlar ve skeçler hazırlanır.

Okul dışı ve okul içinde, sanatçı pedegoglarla yapılan workshoplarla katılım sağlanır. Konusunda uzman sanatçılarla söyleşiler, konferanslar ve seminerler yapılır. Seçilmiş oyunlara gidilir ve öğrenci yönlendirilir.

Dersler profesyonel atölye ortamında yapılır. Okulun sahip olduğu profesyonel tiyatro binası çalışma atölyelerinden biridir. Öğrenciler bu profesyonel ortamda gelecekleri ile ilgili hedef aşamalarını son derece bilimsel ve deneysel geçirirler. Öğrenciler tiyatro sanatının içerisindeki tüm konuları içeren bilgilere uygulama ortamı ile birlikte sahip olurlar (dekor, kostüm, ışık, ses, müzik gibi).