Misyonumuz

a- Özel Pera Güzel Sanatlar ve Lisesi yüksek kaliteye sahip uzman eğitim kadrosu ile kaliteli eğitim vermek için sürekli yenilik ve değişim içersinde olan yapıya sahip bir okuldur.

b- Eğitimin nitelikli olan bir içeriğe sahip olmasına önem verir.

c- Öğrencileri bireysel yetenek ve başarıları doğrultusunda yetiştirmeye gayret eder.

d- Öğrencilere başarılı ve sevecekleri bir geleceğe doğru atacakları adımlarda ve çizecekleri yol haritalarında onlara iyi bir rehberlik sunar ve bunun için var olacak tüm olanak ve imkanları öğrencilere tanıtır.

e- Öğrencilerini bir dünya insanı olarak yetiştirmek için akademik ve sosyal tüm hayatlarını planlar ve onları yüksek bir bilgi seviyesi ile eğitir.

f- Uluslar arası boyutta bir sanat insanı olmaları için hazırladığı ortamları onlara sunar ve onları bilgilendirir.

g- Öğrencilerini gelecekte karşılaşacakları rekabet ortamındaki davranış biçimlerine ve sonuçlarına hazırlar ve onları bu konuda güçlü kılacak formüllerle besler ve eğitir.