ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI

"Programme for International Student Assesment"

Okulumuz Pera Güzel Sanatlar Lisesi, Pisa Sınavlarına Türkiye’den Güzel Sanatlar alanında seçilen Tek okuldur.

Pisa ( Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ) Ekonomik işbirliği ve kalkınma Teşkilatı  (OECD ) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. PİSA’nın temel amacı öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerilerini ölçmektir.

Pisa ‘da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, okuryazarlığını fen okuryazarlığı ve okuma becerileri konu alanlarının yanı sıra öğrencilerin motivasyonları kendileri hakkındaki görüşleri öğrenme biçimleri okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.

Pisa araştırmasında kullanılan okuryazarlık kavramı öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma kullanma kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi bu sene yapılacak olan PİSA sınavlarına Türkiye’den Güzel Sanatlar Lisesi olarak alanında tek seçilen okul olarak katılım sağlayacaktır.

Şimdiden PİSA sınavına katılacak öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

2020 PERA GÜZEL SANATLAR