Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Lisesi

Tiyatro bölümünde hangi dersler bulunmaktadır?

Kültür derslerine ilave olarak, Oyunculuk, Toplu Oyunculuk, Hareket, Ses-Nefes ve Konuşma, Dans, Eskrim, Pandomim, Tiyatro Kuramları, Dramaturji gibi dersler okutulur. 

Tiyatro bölümünde ne tür bir eğitim metodu uygulanmaktadır?

Nitelikli ve akademik bir tiyatro kadrosuyla çalışan öğrenciler, bu kadronun tecrübe, bilgi ve çalışmalarından azami düzeyde yararlanarak ortak projelerde görev alma imkanı bulurlar. Grup çalışması yöntemiyle öğrencilerin kişisel yaratıcılıkları gelişir, okul içi önemli günlerde oyunlar ve skeçler hazırlanır. Okul içi ve dışında sanatçı pedagoglarla yapılan workshop’lara katılım sağlanır. Konusunda uzman sanatçılarla söyleşiler, konferanslar ve seminerler yapılır. Seçilmiş oyunlara gidilir ve öğrenci yönlendirilir. Dersler profesyonel atölye ortamında yapılır. Öğrenciler bu profesyonel ortamda gelecekleri ile ilgili hedef belirleme aşamalarını son derece bilimsel ve deneysel geçirirler. Öğrenciler tiyatro sanatının içerisindeki tüm konuları içeren bilgileri uygulayarak öğrenirler (dekor, kostüm, ışık, ses, müzik, vs.).

Tiyatro bölümünde uluslararası çalışmalar nelerdir?

Dileyen öğrenciler İtalya’nın Floransa kentinde her yıl gerçekleştirilen Eğitim ve Kültür Gezisi’ne katılabilirler. Özellikle tiyatronun sahne, dekor gibi alanlarında  çalışmak isteyen öğrenciler, güzel sanatları yaşayarak öğrenecekleri bu gezide mesleki ve kişisel olarak büyük oranda gelişme kaydederler.