BALE / DANSKültür derslerine ilave olarak, Bale/Dans Ana Sanat Dalında; Klasik Bale, Dans, Müzik (Solfej-Piyano), Ritmik Jimnastik, Tarihi Danslar, Türk Halk Dansları, Karakter Danslar, Repertuar Danslar, Eskrim, Pandomim, Modern Dans ve Bale Tarihi gibi dersler verilir. Dersler profesyonel atölye ortamında yapılır.

Klasik Bale ve Dans sanatı yolu ile öğrenciye kendini ifade edbilme becerisi kazandırılır. Grup çalışması yöntemiyle öğrencilerin kişisel yaratıcılıkları geliştirilir. Okul içi önemli günlerde bale resitallerinden gösteriler hazırlanır ve sahne sunumu yapılır. Okul dışı ve okul içinde, sanatçı pedegoglarla workshoplar, konusunda uzman sanatçılarla söyleşiler, konferanslar ve seminerler düzenlenir. Okuldaki diğer bölümlerle (müzik-resim-tiyatro) ortak projeler yürütülür.

Yurt dışı eğitim projelerine, okullar arası ortak çalışmalara, yarışmalara, yurt dışı dans festivallerine ve workshoplara katılım sağlanır. Bu bölümü okuyan öğrencilerin üniversite seçenekleri arasında; Modern Dans, Halk Dansları gibi eğitim hayatlarını akademik düzeye taşıyacak birçok alternatif bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler uluslararası bir üniversite olan SOFYA Ulusal Müzik ve Bale Akademisi'ne gönderilir.

Üniversitenin 4 yıllık Bakalorya Bale Pedegojisi Bölümü'nden mezun olabilecekleri gibi, isterlerse 2 yıllık Master programına da katılarak Koreografi Bölümü'nü bitirebilirler.