Pera Edebiyat Atölyesi İlk gezisini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´ne yaptı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Burak Narin ve talebeleri tarafından metin okur-yazarlığı gayesiyle dönem başında kurulan “Pera Edebiyat Atölyesi” toplantılarından birini “İstanbul Gezisi” hâlinde düzenledi. Gezi dâhilinde olan yerlerden ilki, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olup burada bulunmuş tarihî simalardan hareketle mekânın rûhuna temâs edildi.
 
Atölye dâhilindeki gezinin ikinci kısmı ise Beyazıt-Süleymaniye mevkiine idi. Süleymaniye Camii başta olmak üzere Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Sahaflar Çarşısı gibi tarihî mekân ve de simalar üzerinde duruldu.
 
Gezinin toplantı ayağını oluşturan son kısmı ise Yahya Kemâl Enstitüsü bünyesindeki atölye toplantısıyla noktalandı. “Yahya Kemâl’den II. Yeni Şiiri’ne Aşk” başlığı altında öncü şâir ve yönelimlerin metinlerindeki aşk unsurlarına panoramik olarak bakıldı.